پریسما

درب آسانسور تمام اتوماتیک

درب‌های آسانسور از مهم ترین قطعات یک آسانسور می‌باشند، چه در آسانسورهای کششی و چه در آسانسورهای هیدرولیک، لیکن هرچه ارتفاع ساختمان افزایش می‌یابد، تعداد درب‌های آسانسور نیز افزایش یافته و اهمیت آن نیز بیشتر می‌شود. چرا که طبق آمار، بیشترین  علت خرابی و توقف آسانسورها مربوط به عملکرد ضعیف درب‌ها می‌باشد. لذا هرچه تعداد درب‌ها بیشتر شود، احتمال خرابی اسانسور نیز بیشتر می‌شود. بحث مهم دیگر مسئله ایمنی است ، در حقیقت بیشترین سوانح و جراحات افراد بهره بردار و مسافرین به علت استاندارد نبودن درب‌های فاقد کیفیت می‌باشد. شرکت پریسما ایتالیا با کیفیت‌ترین درب‌های اروپا را در کلاس‌های متعدد تولید می‌کند.

پیمایش به بالا